Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Biluthyrare har enats om bättre villkor

2015-07-13

EU-kommissionen och de europeiska konsumentmyndigheterna har tillsammans slutit en överenskommelse med hyrbilsbranschen. Det innebär bland annat att de anslutna biluthyrarna inte längre får debitera extra kostnader utan konsumentens medgivande. 

Det är ett samarbetsprojekt mellan EU-kommissionen och de nationella europeiska konsumentmyndigheterna – med Storbritannien i spetsen – som har lett fram till överenskommelsen med biluthyrningsfirmorna Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz och Sixt som börjar gälla i dag.

Diskussionerna föranleddes av de senare årens kraftiga ökning av klagomål från europeiska konsumenter när det gäller hyra av bil utomlands. Under 2014 hade Konsument Europa 84 ärenden om biluthyrning och hittills i år är man uppe i 46 ärenden. Men siffran förväntas stiga kraftigt under tidig höst då semesterfirarna återvänder hem. Konsumentverket hade 141 ärenden 2014 och tillsammans med Hallå konsument har man 106 ärenden så långt i år. ARN hade 23 ärenden 2014 och har 15 hittills i år. Även i övriga Skandinavien pekar siffrorna uppåt.

– Vi ser ofta att konsumenten har fått en obehaglig överraskning när de hämtar ut en förbokad bil i ett annat europeiskt land. Den nya överenskommelsen gör det enklare för konsumenten att förstå vad man faktiskt avtalar om, säger Jolanda Girzl, enhetschef på Konsument Europa.

Kraven ska vara uppfyllda innan årsskiftet

De nämnda biluthyrningsfirmorna har förbundit sig vid att bättre anpassa nuvarande hyrbilsregler till kraven i konsumentlagstiftningen. De åtaganden som biluthyrningsfirmorna har gått med på kommer att genomföras gradvis och de flesta av dem ska vara uppfyllda vid utgången av 2015.

Några av de viktigaste förbättringarna, ur konsumenternas synvinkel, är:

  • Prisinformation om alla obligatoriska avgifter, tillval och valfria undantag, försäkringsprodukter samt eventuell deposition redan vid bokningstillfället
  • Mer transparens gällande hyrbilsföretagens bränslepolicy
  • Tydligare och mer rättvisa bilkontroller i samband med uthyrning
  • Förbättrade metoder när det gäller att ta ut extra avgifter, i och med att konsumenten ges möjlighet att bestrida eventuella skador innan några ytterligare pengar dras. 

Viktigt att läsa alla detaljer i kontraktet

I en del av de klagomål som Konsument Europa får in är det inte biluthyraren som har gjort något fel utan det är konsumenten som har missat att läsa alla givna detaljer. Ett exempel är en konsument som nyligen vände sig till oss efter att ha hyrt bil i Portugal. Konsumenten fick betala 261 € istället för det avtalade beloppet om 101 €, eftersom han inte kontrollerade bokningsbekräftelsen där det framgick att återlämningsplatsen felaktigt hade ändrats från Faro till Lissabon.

– Precis som i många andra situationer är det A och O att läsa alla detaljer och även det finstilta. Det hjälper inte att biluthyrarna å sin sida sköter sig, om man som konsument inte är uppmärksam på den information som ges. Kontrollera alltid bokningsbekräftelsen för att se så att allting stämmer, för att ha möjlighet att påpeka eventuella fel innan det är för sent, säger Jolanda Girzl. 

Mer information? Läs gärna Konsument Europas checklista inför att hyra bil.

Eventuella frågor besvaras av Jolanda Girzl, enhetschef på Konsument Europa, på telefonnummer 054-19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054-19 41 50.