stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Är en extra garanti eller försäkring värd pengarna?

2015-03-27

Det blir bara vanligare att dyrare produkter så som kylskåp och tv-apparater erbjuds tillsammans med en – enligt försäljaren – absolut nödvändig tilläggsgaranti/-försäkring. Men är det verkligen ett måste, utöver vad reklamationsrätten redan garanterar? Förmodligen inte, konstateras i en europeisk undersökning där Konsument Europa bidragit.

Reklamationsrätten (direktiv 1999/44/EC) introducerades av EU redan 1999, och den säger bland annat att medborgare i EU, Norge och Island har rätt att reklamera en felaktig eller bristfällig vara i minst två år. Men trots att de flesta européer har långtgående rättigheter när det gäller att få hjälp om en vara uppvisar fel, är det snarare regel än undantag att framför allt teknikföretag marknadsför sina produkter tillsammans med en tilläggsgaranti- eller försäkring.

ECC-nätverket, där Konsument Europa ingår, har därför undersökt om de utökade garantier som i allt större utsträckning erbjuds konsumenter ger valuta för pengarna. ECC-nätverket har genomfört sammanlagt 342 kontroller i 25 länder, och även kontrollerat 104 webbutiker, kontaktat 127 affärer och djupintervjuat 543 konsumenter. Och resultatet är ganska entydigt – få tilläggsgarantier/-försäkringar ger mer än vad som redan täcks av reklamationsrätten, och många av dem är fulla av undantag. Ändå hade 56 % av konsumenterna i undersökningen någon gång betalat för en utökad garanti eller försäkring.

Näringsidkarna gör inte som de ska

Som näringsidkare är man skyldig att informera konsumenten om vad reklamationsrätten innebär av skyldigheter och rättigheter. Ändå var det endast 21 % av de undersökta webbutikerna respektive 30 % av de undersökta affärerna som klart och tydligt hänvisade till reklamationsrätten i förbindelse med ett köp. Däremot visade det sig vara vanligt att näringsidkare får det att framstå som att en tilläggsgaranti/-försäkring är det enda skyddet som är tillämpbart på de egna produkterna.

– Alla utökade garantier är naturligtvis inte av ondo, men det resultatet visar är att man som konsument inte ska betala för något extra innan man har jämfört garantierbjudandet med den lagstadgade reklamationsrätten. Det lönar sig även att kolla upp om det ingår någon extra försäkring vid större produktköp genom hemförsäkringen eller det kreditkort man eventuellt betalat med, säger Jolanda Girzl som är enhetschef på Konsument Europa.

Se upp för geografiska begränsningar

Något man som konsument särskilt bör se upp med är tilläggsgarantier på produkter köpta i andra EU-länder, Norge eller Island. Det kan nämligen mycket väl vara så att den utökade garantin/försäkringen innehåller en geografisk begränsning, vilket kan göra det omöjligt för konsumenten att få användning för garantin/försäkringen. ECC-nätverkets undersökning visade även att endast 1 av 5 försäljare var medvetna om de geografiska begränsningarna i den egna tilläggsgarantin/-försäkringen, vilket ytterligare visar hur viktigt det är att konsumenten själv håller koll och ställer de rätta frågorna.

ECC-nätverket har tagit fram en checklista för konsumenter där man enkelt ser vilka frågor man bör ställa sig, om man står inför valet att betala för en utökad garanti/försäkring eller ej. Det finns även en egen checklista för näringsidkare, som listar vad man bör tänka på om man vill erbjuda tilläggsgarantier- eller försäkringar till konsument, samt en översikt över hur reklamationsrätten tillämpas i Sverige. En sammanfattning av undersökningen i sin helhet finns bifogad (på engelska).

För ytterligare information vänligen kontakta Jolanda Girzl, chef för Konsument Europa, tel. 054-194052, Elli Tolonen, juridisk rådgivare, tel. 054-194155 eller Emelie Gressberg, kommunikatör, 054-194041.