Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Ny checklista till hjälp vid e-handel i Europa

2014-11-26

För varje år är det fler och fler som köper julklapparna på nätet, och många väljer att leta efter de bästa priserna utanför Sveriges gränser. Med bakgrund i detta har Konsument Europa, i samarbete med ECC-nätverket, lanserat en webbaserad guide för att hjälpa konsumenter som näthandlar gränsöverskridande.

Nätverket European Consumer Centres ECC-Net, som Konsument Europa är en del av, har övervakat gränsöverskridande e-handel inom Europa i över tio år. Detta har bland annat resulterat i guiden som nu presenteras, och som innehåller flera checklistor och ett quiz blandat med faktabaserade artiklar.

Tanken bakom det nya materialet är att göra konsumenter tryggare och mer medvetna när de e-handlar över de europeiska gränserna, och bidra till att de vanligaste fällorna på nätet undviks. Några av de frågor som guiden ger svar på är hur man går till väga för att kolla upp näringsidkaren, hur man gör om man ångrar en vara man köpt och hur man agerar vid utebliven leverans.

Samarbete över gränserna

ECC-nätverket, som består av alla EU-länder samt Norge och Island, har som mål att öka konsumenternas självförtroende på Europas inre marknad. Detta försöker man uppnå genom att förse konsumenter med information om deras rättigheter i förhållande till de europeiska konsumentlagarna, och genom att bistå med rådgivning och hjälp med problem som gäller gränsöverskridande handel. 2013 handlade 66 % av de 32 000 klagomål som ECC-nätverket fick in om e-handel, en ökning med 6 % från året innan.

Den nya webbaserade guiden finns tillgänglig på Konsument Europas webbplats från och med idag, och i anslutning finns även en separat guide riktad till näringsidkare. För mer information, vänligen kontakta Konsument Europas enhetschef Jolanda Girzl på telefonnummer 054-19 40 52.