stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Kortreklamation inom EU/EES - en möjlighet att få tillbaka dina pengar

2014-02-17

ECC-nätverket tar varje år emot en stor mängd klagomål från konsumenter som har handlat gränsöverskridande och då främst via e-handel som upplever att deras rättigheter har kränkts.

En ny rapport från ECC-nätverket har kartlagt läget i de olika EU/EES-länderna rörande möjligheten att få assistans med återbetalning av banken genom en kortreklamation.

Rapporten indikerar att de flesta länderna har liknande rutiner för kortreklamationer samt att det finns möjlighet att få en tvist behandlad i ett alternativt tvistlösningsorgan. Det är också möjligt att vända sig till FIN-NET för vägledning om var gränsöverskridande finansiella tvister kan behandlas.

Vid betalning med kreditkort har konsumenten en lagstadgad rätt att med hjälp av banken få tillbaka sina pengar om säljaren inte respekterar konsumentens rättigheter.

Vid betalning med debetkort finns i de flesta länderna inte en lagstadgad rätt att få hjälp av banken. Det finns dock interna regler i kortsystemen som ger banken en möjlighet, under vissa förutsättningar, att hjälpa konsumenten även då betalning har skett med debetkort.

I de flesta länder måste konsumenten först själv försöka lösa problemet direkt med säljaren innan konsumenten ber banken om hjälp, detta oavsett om betalningen har skett med kreditkort eller debetkort.

Konsumenttips:

  • Spara alltid all dokumentation.
  • Försök alltid lösa problemet själv skriftligen med säljaren om problem uppstår.
  • Om säljaren inte svarar eller vägrar assistera med en lösning på problemet så kan du prova att ta hjälp av din bank.
  • Begäran om hjälp till banken, kortreklamationen, ska alltid göras skriftligen och det är mycket viktigt att du skickar med allt underlag och kan visa att du själv försökt lösa problemet först.
  • Bankens möjligheter att hjälpa till beror till mycket stor del på din kortreklamation och ditt underlag, var därför noga med att ge banken en så bra kortreklamation och underlag som möjligt.
  • Vänta inte om problem uppstår. Det finns tidsgränser som begränsar bankens möjligheter att hjälpa dig.

Report: Chargeback in the EU/EEA