stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Premiär för e-handelsguide till näringsidkare

2014-11-19

Tillsammans med ECC-nätverket lanserar Konsument Europa en guide om konsumenträttigheter, främst riktad till europeiska e-handlare.

Nätverket European Consumer Centres ECC-Net, som Konsument Europa är en del av, har övervakat gränsöverskridande e-handel inom Europa i över tio år. För första gången lanserar nu ECC-nätverket en praktisk guide om konsumenträttigheter på nätet, riktad till näringsidkare. Guiden innehåller bland annat en checklista och ett quiz, med avsikten att hjälpa e-handelsföretag som vill utveckla sin verksamhet för att tillhandahålla konsumentvänliga tjänster. 

66 % av de ärenden som ECC-nätverket fick in 2013 handlade om nätbaserade köp, vilket var en ökning med 6 % jämfört med året innan. Hälften av EU:s invånare – omkring 250 miljoner människor – köper regelbundet varor och tjänster på nätet, vilket gör Europa till den största B2C-e-handelsmarknaden i världen.

Checklistan är avsedd att vägleda näringsidkare för att undvika de vanligaste problemen som konsumenterna möter när de handlar på nätet, som exempelvis:

  • utebliven leverans
  • problem som har att göra med själva varan eller tjänsten, t.ex. som att varan är trasig eller försenad
  • att varan eller tjänsten inte överensstämmer med det som utlovats

Checklistan ska underlätta för såväl näringsidkare som konsumenter genom att den kan öka medvetandegraden kring de problem som lätt kan uppstå just på nätet.

Stora mängder information

Varje år tar ECC-nätverket emot 32 000 klagomål från konsumenter runt om i Europa, och den samlade erfarenheten återspeglas i checklistan som redogör för konsumentlagstiftningen som gäller i EU, Norge och Island. Nedan ges några råd från checklistan:

  • Alla beskrivningar och detaljer rörande varan eller tjänsten måste vara uppdaterade och korrekta.
  • Ångerrättens 14 dagar börja gälla från det att varan har levererats, och i de fall där näringsidkaren missar att informera om detta förlängs ångerrätten till 1 år.
  • Varor beställda på nätet ska vara konsumenten tillhanda inom 30 dagar om inte något annat har avtalats.

– Denna checklista är avsedd att vara ett proaktivt verktyg som ska ge näringsidkare som bedriver e-handel möjligheten att hålla sig uppdaterade med konsumentlagstiftningen. Detta med tanke på genomförandet av konsumenträttsdirektivet denna sommar, säger Konsument Europas enhetschef Jolanda Girzl.

Allt material för näringsidkare finns att tillgå på Konsument Europas webbplats, via länken i högerspalten på sidan. För ytterligare information, vänligen kontakta Jolanda Girzl på telefonnummer 054-19 40 52.