Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Viktigt att kunna lita på trygghetsmärken

2013-10-16

För att trygghetsmärken i Europa ska uppnå sitt syfte måste konsumenternas kunskap om dem öka. Den slutsatsen  drar ECC-Nätverket i en ny rapport. 

I rapporten ”Can I trust the trust mark” ger Konsument Europa och ECC-nätverket grundläggande information om de trygghetsmärken som finns i Europa i dag. Här listas också vilka kriterier som organisationerna bakom de respektive trygghetsmärkningarna borde uppfylla..

De största problemen med trygghetsmärkningar, menar ECC-nätverket, är bristen på enhetlighet och förmågan att nå ut med information till konsumenterna. Rapporten visar att konsumenter idag möter en ogenomtränglig djungel om de på egen hand försöker jämföra olika trygghetsmärkningar, eller om de försöker avgöra om en trygghetsmärkning på en säljares webbplats verkligen går att lita på.

ECC-nätverket rekommenderar därför en ökad tydlighet och kriterier med minimiregler eller enhetliga kriterier för trygghetsmärkningar på ett europeiskt plan. Om trygghetsmärkningar ska uppnå sitt syfte på ett nationellt, men framförallt på ett internationellt plan, måste det bli lättare för konsumenter att få en generell bild av vad trygghetsmärkning innebär.

Dessutom skulle enklare och tydligare information på flera språk från organisationen bakom trygghetsmärkningen, såväl som från dess medlemmar, skapa bättre förutsättningar för alla inblandade att uppnå en tryggare e-handel med mervärde för konsumenter, utöver vad lagstiftningen redan kräver.

Fakta: Projektet har utgått från ECC-nätverkets inledande undersökning på nätet som visar både på vikten av trygghetsmärkningar och bristen på kunskap om dem. ECC-nätverkets kontor har samlat in den information som finns tillgänglig på trygghetsmärkningarnas webbplatser för att kunna granska och utvärdera skillnaderna mellan olika märkningar. Både på ett europeiskt och ett nationellt plan.

Projektet har resulterat i två dokument, som du hittar intill den här sidan:

  • En sammanfattning med grundläggande information om enskilda trygghetsmärkningar i olika länder, summerat på ett enkelt och lättillgängligt sätt för konsumenter
  • En inventering av den insamlade informationen med beskrivning av skillnaderna tillsammans med nätverkets rekommendationer för trygghetsmärkningar inom Europa.

För ytterligare information om rapporten och dess innehåll, vänligen kontakta:

Erik Mattsson, + 46 76 – 110 41 52
Jolanda Girzl, +46 76 – 110 40 52