Tryggare att handla över nätet inom EU

2011-10-04

Det har blivit betydligt tryggare att handla på nätet inom EU i dag, det visar en ny rapport från European Consumer Centre. Men fortfarande återstår brister som e-handlarna måste rätta till.

Det är betydligt säkrare att handla over internet i dag än det var för åtta år sedan. Det visar European Consumer Centres rapport “Online Cross-border Mystery Shopping - State of the e-Union”.

Rapporten är en uppföljning på en liknande undersökning som gjordes 2003 då man testade hur tillförlitliga vissa e-handelssajter var när det gällde till exempel leverans.

Den här gången har man låtit konsumenter provköpa totalt 305 varor i 29 länder.

Resultatet blev på det hela taget godkänt, i synnerhet om man jämför med resultaten från 2003.

  • 94 % av beställda produkter levererades, vilket är en väsentlig förbättring från rapporten 2003 där samma siffra var 66 %.
  • 86 % av alla beställningar levererades inom 14 dagar.

Rapporten visar också på områden som behöver förbättras. Ett av de största hindren är e-handlarnas ovilja att sälja till konsumenter i andra länder.

Trots att EU:s direktiv anger vilken information som konsumenterna måste ges, så uppfyller inte alla handlare dessa krav. Till exempel:

  • Vid 18 % av köpen informerades inte handlaren av den lagstadgade ångerrätten.
  • Vid 63 % av köpen innehöll inte hemsidan information om den lagstadgade reklamationsrätten.
  • Vid 12 % av köpen kunde inte handlaren få tag i näringsidkarens e-postadress.

I 90 procent av köpen ersattes konsumenten ekonomiskt vilket ska jämföras med 68 procent 2003. I mer än hälften av fallen ersattes inte köparen för den ursprungliga fraktkostnaden. Det är en punkt som e-handlarna måste bli betydligt bättre på.


För mer information, vänligen kontakta:
Iwona Machocka, 0761 - 10 41 54; Erik Mattsson, 0761 - 10 41 52