Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Informationskampanj på Arlanda

2011-07-07

Tusentals drabbade flygpassagerare vänder sig varje år till myndigheter och kommunernas konsumentvägledare för att få hjälp. Ofta beror problemen på okunskap.

 I dag, den 7 juli, kommer därför Konsument Europa att finnas på Arlanda för att informera resenärer om sina rättigheter redan innan de reser iväg.

Inställda och försenade flyg, förlorat bagage med mera är vanliga konsumentproblem och många konsumenter vet inte vad de har rätt till och vad de ska göra när olyckan är framme. I dag, den 7 juli, arrangeras en stor informationsdag inom hela EU. I Sverige kommer Konsument Europa, en enhet inom Konsumentverket, att finnas på Arlanda för att träffa och ge råd till flygresenärer på väg på semesterresor.

Konsument Europa kommer att dela ut informationsmaterial, besvara frågor och ge råd och hjälp om flygpassagerares rättigheter. Ju mer resenärerna vet redan innan de reser desto mindre är risken att det hamnar i en tvist med sitt flygbolag eller researrangör.

Konsument Europa kommer att ha en monter och personal på plats på terminal 5 mellan 10.30 och 16.00. Du som journalist är välkommen att besöka oss och prata om flygproblem och vad man kan göra som flygresenär för att använda sina konsumenträttigheter.

Kontaktperson:
Jolanda Girzl, chef Konsument Europa, telefonnummer 054 - 19 40 52.

Detta är en produkt av projektet ”ECC-nätverket” (European Consumer Centres) som finansieras av Europeiska unionen, i enlighet med programmet för gemenskapsåtgärder på området konsumentpolitik 2007-13.

Allt informationsmaterial har utarbetats av Konsument Europa/ECC Sweden. Europeiska kommissionen kan inte hållas ansvarig för innehållet i dessa publikationer. De åsikter som framförs i dessa publikationer återspeglar inte nödvändigtvis yttranden från Europeiska kommissionen och är inte bindande.