stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Så kan din resa påverkas av coronaviruset

2020-02-27

Konsument Europa kontaktas just nu av många konsumenter som är oroliga för vad som ska hända med deras resa när destinationen drabbas av coronaviruset.

Här nedan hittar du information om vad som gäller i olika situationer:

Jag har endast köpt flygbiljetter, vad gör jag?

Dina rättigheter om du själv avbokar

Dina möjligheter att få pengarna tillbaka när du avbokar en vanlig flygbiljett beror på avbokningsvillkoren för din bokning. Varje flygbolag har egna resevillkor, vilket innebär att du behöver kontrollera vad det står i villkoren för just din bokning för att vara säker på vad som gäller för dig. Du har alltid rätt att få tillbaka skatter och avgifter som flygbolaget inte har haft en kostnad för.

Om du vill resa vid ett annat tillfälle kan du även kontakta flygbolaget för att kontrollera om det finns möjlighet att omboka resan.

Dina rättigheter om flyget ställs in

Om flyget ställs in regleras dina rättigheter av flygpassagerarförordningen, vilket innebär att du har rätt till service och assistans. I detta ingår bland annat att flygbolaget ska återbetala dig eller omboka ditt flyg. 

Under vissa förutsättningar kan du även ha rätt till schablonersättning. Om det inställda flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits” behöver inte flygbolaget betala dig schablonersättning.

Om flyget ställs in på grund av att flyg inte längre får flyga till ett visst resmål eller en viss region, som kan vara fallet när det gäller coronaviruset, kan det bedömas som extraordinära omständigheter. 

Om flygbolaget själv väljer att ställa in flyget, för att exempelvis skydda sin personal mot en eventuell smitta är det inte säkert att det anses vara en extraordinär omständighet. I så fall kan ärendet prövas hos ett tvistlösningsorgan såsom Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). 

Du kan läsa mer om dina rättigheter vid inställt flyg här

Jag har endast bokat hotell, vad gör jag?

Om du själv avbokar hotellet

Du har ingen generell rätt att avboka hotellet om du är orolig för att resa till resmålet. Det beror på vilka avbokningsvillkor du har godkänt. Kolla med hotellet för att få mer information.

Du kan även kontrollera med hotellet om det är möjligt att omboka vistelsen till ett senare tillfälle.

Om hotellet stängs

Om hotellet stängs av en myndighet eller annan omständighet utanför deras kontroll bör de återbetala dig kostnaden för själva hotellet.

Jag har köpt en paketresa, vad gör jag ?

Om du själv vill avboka resan

Har du köpt flyg i kombination med exempelvis boende, turisttjänst eller hyrbil så kan det räknas som en paketresa. Om du avbokar en paketresa kan paketresearrangören ha rätt att ta ut en rimlig avgift för de kostnader som arrangören haft på grund av din bokning.

Arrangören har dock inte rätt att ta ut avgiften om din avbeställning beror på oundvikliga och extraordinära omständigheter på resmålet. Det gäller exempelvis vid större risker för människors hälsa eller utbrott av allvarlig sjukdom på resmålet som du inte kände till när du bokade resan. Om Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor till resmålet och dess omedelbara närhet är det en sådan omständighet som ger rätt till avbokning med full återbetalning.

Om det inte finns en avrådan men du tillhör en riskgrupp för att drabbas allvarligt av coronaviruset kan du ändå ha rätt att avboka och få pengar tillbaka. Det krävs då att du har ett läkarintyg som avråder från resan just på grund av viruset och att det inte var känt att viruset fanns på resmålet när du bokade resan. Denna rätt till avbokning har inte prövats rättsligt, det är därför möjligt att arrangören kommer att neka återbetalning.

Läs mer om UD:s avrådan här

Om du bokat ett sammanlänkat researrangemang har du i huvudregel inte rätt till kostnadsfri avbokning.

Läs om vad som räknas som ett sammanlänkat researrangemang här

Om arrangören avbokar resan

Arrangören kan ställa in en paketresa om den inte kan genomföras på grund av oundvikliga och extraordinära omständigheter. Att det råder in- och utreseförbud kan sannolikt ses som en sådan omständighet.

Arrangören ska informera dig om detta så fort som möjligt när de vet att resan behöver ställas in.

Arrangören ska återbetala kostnader för paketresan utan onödigt dröjsmål men senast inom 14 dagar. Arrangören har inte rätt att ta ut en avbeställningsavgift om det är denne som ställer in resan.

Jag har köpt en paketresa med ett evenemang. Nu har evenemanget ställts in, vad gör jag?

Du har rätt att avboka din paketresa om arrangören gör stora förändringar i din resa. Det kan exempelvis vara fallet om du ska åka på en fotbollsresa och fotbollsmatchen ställs in.

Ett annat exempel är om ditt resmål är drabbat av omfattande restriktioner och du därmed inte kan uppleva resmålet. Då kan du också ha rätt att avboka.

Arrangören ska även erbjuda en ersättningsresa om det är möjligt.

Jag har satts i karantän, vad gör jag?

Om du har bokat en paketresa

Om du blir fast på resmålet och därmed förlorar arbetsinkomst kan det tyvärr vara svårt att kräva någonting från paketresearrangören. Det finns undantag i paketreselagen som gör att arrangören inte är skyldig att betala ut någon ersättning för exempelvis förlorad arbetsinkomst. Oförutsedda händelser som ligger utanför arrangörens kontroll är ett sådant undantag.

Ersättning från Försäkringskassan

Om du är eller kan vara smittad av coronaviruset och till följd av det måste sitta i karantän kan du ha möjlighet att få ersättning av Försäkringskassan genom den så kallade smittbärarpenningen. Det krävs i så fall att du har ett läkarintyg som säger att du inte får jobba.

Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans webbplats

Ersättning från försäkringsbolaget

Det kan finnas möjlighet att få ersättning för utlägg genom din reseförsäkring. Kontakta i så fall ditt försäkringsbolag för att få mer information om vad som gäller för dig. 

Behöver du mer information om försäkringar kan du ta kontakt med vår samarbetsbyrå Konsumenternas försäkringsbyrå.

Kontaktinformation på konsumenternas.se 

Krisinformation.se

På webbplatsen Krisinformation.se finns det information från flera myndigheter om vad som gäller angående spridningen av coronaviruset.

Läs mer på Krisinformation.se

Vad händer om jag befinner mig utomlands och inte längre får resa ut ur landet?

Om ett land stänger sina gränser för ut- eller inresa bör du ta kontakt med din researrangör eller det transportbolag du reser med. 

Om du är fast i ett land och inte vet vad du ska göra kan du ta kontakt med svenska ambassaden i det land du befinner dig. 

Du hittar kontaktuppgifter och mer information på Sweden abroad's webbplats

Vad gör jag om jag inte kommer överens med företaget?

Kontakta gärna Konsument Europa

Om du och företaget inte kommer överens kan vi eventuellt hjälpa dig vidare. Konsument Europa är del av ett nätverk av konsumentkontor inom EU, ECC-nätverket. I fall där det finns tillräckligt med dokumentation till stöd har vi möjligheten att assistera genom att dela ärenden med utländska systerkontor i landet där företaget har sitt kontor för ett eventuellt medlingsförsök med företag. I denna process har varken vi eller vårt systerkontor några tvångsmedel att tillgå, utan vårt arbete förutsätter att företaget är villigt att samarbeta med oss för att nå en lösning.

Denna process är kostnadsfri för dig om konsument.

Här kan du läsa mer om ECC-nätverket

Läs mer om hur du skickar in ditt ärende

Anmäl till Allmänna reklamationsnämnden

Om du har problem med ett svenskt företag eller ett företag utanför EU, Norge och Storbritannien kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få en bedömning. Det kostar inget att få sitt ärende prövat av ARN.

Läs mer och gör en anmälan på ARN:s webbplats