stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Tydligare priser och villkor för biluthyrning efter EU-krav

2019-03-26

På uppmaning av EU har fem ledande biluthyrningsföretag ändrat hur de presenterar sina priser. Det ska leda till ökad tydlighet och färre trista överraskningar för konsumenterna.

Det är Avis, Europcar, Enterprise, Hertz och Sixt som ändrat hur de presenterar sina priser. Bakgrunden är att de fem bolagen under 2017 gick med på att ändra sin prisinformation för att följa EU:s konsumentlagar. Fram till nyligen hade bolagen ännu inte uppfyllt allt som de lovat, men nu har Enterprise och Sixt genomfört alla begärda ändringar. Avis kommer att ha rättat sig senast maj i år och Europcar kommer ha gjort de sista ändringarna i juni. Hertz kommer vara klara under första kvartalet 2020.

Det företagen har utlovat är följande:

  • Att inkludera alla avgifter i priset. Det priset man ser på hemsidan ska vara det priset man betalar för bilen. Priset ska inkludera alla tillkommande kostnader som tankningsavgift, flygplatsavgift, tillägg för unga förare och liknande.
  • Förtydliga hyresvillkoren för alla EU-språk. Konsumenter ska inte behöva råka ut för missledande eller otydliga avtalsvillkor när de hyr en bil.
  • Tydligare priser och villkor för extratjänster. Det måste vara tydligt vad som ingår i det grundläggande hyresavtalet och vad som eventuellt kan tillkomma. Det måste även bli tydligare vad som ingår i tilläggsförsäkringar, så att konsumenten vet vad hen betalar för.

EU-kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna i EU-länderna kommer att följa implementeringen av ändringarna noggrant. Även om biluthyrningsföretagen i den här åtgärden står för två tredjedelar av alla biluthyrningar i EU, spelar fortfarande de mindre biluthyrarna en viktig roll. EU-kommissionen och de nationella konsumentmyndigheterna kommer fortsätta kontrollera att alla bolag respekterar EU:s konsumentlagar.

Om bolagen inte fullföljer sina åtaganden och justerar prisinformationen och villkoren kan tillsynsärenden öppnas mot uthyrningsföretagen.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande

Läs mer om att hyra bil utomlands