Frågor kring coronaviruset (Visa meddelande)

Svenska konsumenter köper piratkopior för miljarder

2019-06-19

Varje år luras ovetande svenska konsumenter att köpa kopior av olika varor motsvarande ett värde av 4,5 miljarder. Siffran kommer från en OECD-rapport om piratkopieringens konsekvenser för Sverige.

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har tagit fram rapporten på uppdrag av PRV, Patent- och registreringsverket. Det är första gången som piratkopieringens konsekvenser för Sverige har undersökts.

Uppskattningsvis hälften av de svenskar som köper piratkopierade varor gör det i god tro. Många konsumenter importerar själva piratkopierade varor, men det är exempelvis även så att av alla bilreservdelar som säljs i Sverige beräknas 20 procent vara förfalskningar och av all den parfym och kosmetika som säljs i Sverige beräknas 55 procent bestå av förfalskningar.

I OECD-rapporten har man även räknat på konsekvenserna för svenska företag och den svenska staten av att svenska produkter och varor kopieras. Mer om detta finns att läsa på PRV:s webbplats.

Piratkopieringen slår hårt mot Sverige