stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Svenska konsumenter köper piratkopior för miljarder

2019-06-19

Varje år luras ovetande svenska konsumenter att köpa kopior av olika varor motsvarande ett värde av 4,5 miljarder. Siffran kommer från en OECD-rapport om piratkopieringens konsekvenser för Sverige.

OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, har tagit fram rapporten på uppdrag av PRV, Patent- och registreringsverket. Det är första gången som piratkopieringens konsekvenser för Sverige har undersökts.

Uppskattningsvis hälften av de svenskar som köper piratkopierade varor gör det i god tro. Många konsumenter importerar själva piratkopierade varor, men det är exempelvis även så att av alla bilreservdelar som säljs i Sverige beräknas 20 procent vara förfalskningar och av all den parfym och kosmetika som säljs i Sverige beräknas 55 procent bestå av förfalskningar.

I OECD-rapporten har man även räknat på konsekvenserna för svenska företag och den svenska staten av att svenska produkter och varor kopieras. Mer om detta finns att läsa på PRV:s webbplats.

Piratkopieringen slår hårt mot Sverige