stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

SAS behöver inte kompensera flygpassagerare

2019-08-30

4 000 flygavgångar ställdes in och nästan 400 000 flygpassagerare påverkades när piloterna hos flygbolaget SAS strejkade i våras. Nu har det kommit ett beslut som befriar SAS från ansvaret att ersätta drabbade passagerare.

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har meddelat att pilotstrejken som drabbade SAS under april och maj är att klassa som en extraordinär händelse. Det innebär att de konsumenter som ansökt om ersättning för inställda eller försenade flyg inte kommer att kompenseras. Dem som tvingades köpa nya flygbiljetter har fått tillbaka pengar från SAS för sina utlägg, men inget mer.

ARN har jämfört pilotstrejken med liknande händelser med påföljande domar och beslut runtom i Europa, och man anser att SAS gjorde allt som stod i deras makt för att undvika en strejk. I och med det är bolaget inte skyldigt att betala ut den standardiserade kompensationen enligt EU-förordning 261/2004. Beslutet är även vägledande för framtida bedömningar, uppger ARN.

Läs beslutet i sin helhet på ARN:s webbplats