stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Så vill EU fortsätta stärka konsumenters rättigheter

2019-04-03

Efter att Europaparlamentet och rådet nått en preliminär överenskommelse ska transparensen för EU:s konsumenter att öka. Man vill också se strängare böter för de företag som bryter mot EU:s konsumentlagstiftning.

Förutom ökad transparens och strängare påföljder vill man även komma tillrätta med varor som vid en första anblick är identiska, men som i själva verket skiljer sig i kvalitet mellan olika länder.

De nationella konsumentmyndigheterna i medlemsländerna ska få möjlighet att utdöma effektiva påföljder när företag bryter mot konsumentlagarna. Är överträdelserna utbredda, och drabbar konsumenter i flera EU-länder, ska företaget kunna dömas till böter som uppgår till minst fyra procent av årsomsättningen.

Ska bli tydligare vem man handlar från

Man kommer även att stärka konsumenters rättigheter på nätet. Idag framgår det inte alltid om konsumenter handlar från företag eller privatpersoner, vilket påverkar deras rättsliga skydd, till exempel när det gäller ångerrätt. När konsumenter gör sökningar på nätet, som på hotellbokningssidor, ska det framgå tydligare om ett företag betalat för att få bättre placeringar i träfflistan.

Konsumentprodukter ska heller inte längre få säljas med olika kvalitet i olika länder, då det kommer att ses som vilseledande.

Överenskommelsen måste nu formellt antas av Europaparlamentet och rådet. Därefter brukar medlemsländerna ha två år på sig att göra direktiven till nationella lagar.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande