Så kan brexit påverka dig som konsument

2019-10-23

Efter brexit är inte Storbritannien längre en del av EU. Det gör att dina konsumenträttigheter påverkas om du handlar från Storbritannien eller om du reser dit. Här kan du läsa om hur dina rättigheter påverkas vid shopping, resor och om en tvist skulle uppstå. Informationen i texterna utgår från avtalslös brexit.

Många av EU:s konsumentregler är direktiv. Det innebär att när ett direktiv blir giltigt i EU har varje medlemsland två år på sig att göra direktivet till lag i sitt land. I dag finns det ungefär 90 direktiv som rör konsumentfrågor. Det gör att många av Storbritanniens konsumentlagar, som kommer att gälla direkt efter brexit, är de samma som i övriga EU. Det är dock upp till brittiska parlamentet att bestämma om lagarna kommer att ändras efter EU-utträdet.

Konsument Europa har sammanställt information om hur brexit kan komma att påverka dina konsumenträttigheter när det kommer till handel och resor. I dagsläget vet vi inte exakt vad som kommer att gälla vid utträdet. Därför utgår all information från en avtalslös brexit, det vill säga ett no-deal scenario.

Så påverkas du av brexit när du handlar på nätet från Storbritannien

Dina rättigheter när du handlar i fysisk butik i Storbritannien efter brexit

Att tänka på vid resor till Storbritannien efter brexit

Alternativ tvistlösning med företag i Storbritannien efter brexit

Frågor och svar från Europeiska kommissionen om brexit (pdf)