stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Rekommendationer ska göra det enklare att få tillgång till hälsouppgifter över nationsgränser

2019-02-15

EU-kommissionen har presenterat rekommendationer som ska göra det lättare för EU-medborgare att få tillgång till hälsouppgifter över nationsgränser. Det innebär till exempel att läkare skulle kunna komma åt din sjukjournal på ett säkert sätt när du är på semester i EU.

Idag finns det stora variationer när det kommer till hur EU-medborgare kan komma åt sina patientjournaler utomlands. Vissa länders medborgare kan få tillgång till delar av journalerna i vissa länder, medan medborgare i andra länder saknar den möjligheten helt.

Nu har EU-kommissionen lagt fram rekommendationer som syftar till att förbättra tillgången till patientjournaler utomlands. Det gör att vården inom EU kan bli både säkrare och effektivare. 

Låt säga att en svensk åker på semester till Spanien. Där blir personen sjuk och behöver vård. Skulle läkarna där ha tillgång till patientjournalen skulle de till exempel kunna se om personen är allergisk mot vissa mediciner eller om han eller hon har några kroniska sjukdomar. De skulle också kunna se tidigare röntgenresultat och annat som kan vara av betydelse för vården. 

Delning av vårddata kan även främja medicinsk forskning. Det förutsätter dock att du som patient gett ditt medgivande och att datadelningen överensstämmer med EU:s dataskyddsförordning.

Datasäkerheten är en nyckelfaktor i rekommendationen. Det är viktigt att all delning stämmer överens med datasskyddsförordningen, samt att varje medborgare själv ska få välja vilka data som delas.

Läs mer i EU-kommissionens pressmeddelande

Frågor och svar om rekommendationernas syfte