stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Försenad leverans av julklapp?

2019-12-06

Har du beställt en julklapp som inte verkar komma i tid? Då kan det vara bra att känna till dina rättigheter vid sen leverans.

Om ni inte har kommit överens om annat, ska företaget leverera en beställd vara senast 30 dagar efter att ni ingått avtalet.

Om du inte får din vara i tid kan du:

  • Kräva att företaget fullgör köpet
  • Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse för dig


Kräva att företaget fullgör köpet

Om varan är försenad behöver du kontakta företaget och klaga på förseningen. Tänk på att ta en skriftlig kontakt, gärna via mejl. Ge samtidigt företaget en tilläggstid, alltså ett sista datum för när varan senast ska levereras till dig. Tänk på att tilläggstiden inte får vara för kort, företaget måste få en rimlig chans att leverera varan.

Häva köpet om förseningen är av väsentlig betydelse

Om du har gett företaget en tilläggstid utan att varan har levererats kan du ha rätt att häva köpet. Om förseningen är av väsentlig betydelse för dig kan du ha rätt att häva köpet även om du inte har gett företaget en tilläggstid. Det kan exempelvis handla om att du innan köpet har informerat företaget om att leveransdatumet är avgörande för ditt köp.

I vissa fall kan det vara uppenbart att en försening är av väsentlig betydelse utan att du har informerat om det, exempelvis om du beställer en bröllopsklänning.


Om du och företaget inte är överens

Om du och företaget inte kommer överens kan du göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad.

Mer om hur du gör en anmälan på ARN:s webbplats