Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Majoritet av svenskar medvetna om portabilitetsregler för digitalt innehåll

2019-04-18

I en rapport från EU-kommissionen framgår det att en majoritet av svenskarna känner till EU:s portabilitetsregler kring digitalt innehåll. Reglerna innebär att man ska ha rätt att använda ens digitala prenumerationer när man reser i andra EU-länder.

Rapporten baseras på en telefonundersökning med 1 000 respondenter i Sverige. Undersökningen genomfördes 27 februari till 5 mars 2019 i samtliga EU-länder.

Inom EU använder hälften av medborgarna internet för att strömma musik, film och tv-serier. Att strömma musik är vanligast, följt av film och tv-serier.

I rapporten framgår att 56 % av svenskarna känner till EU:s portabilitetsregler för digitalt innehåll. Det är något fler än EU-snittet på 52 %. Enkäten visar även att det är svenskar mellan 15-24 år som har bäst koll på reglerna; där svarar hela 76 % att de känner till dem.

43 % av de svenska respondenterna tycker det är viktigt att ha tillgång till onlineprenumerationer när de reser utomlands inom EU, vilket är lika stor del som EU-snittet. Däremot tycker 46 % av de svenska respondenterna inte att det är viktigt att kunna ta med sig prenumerationerna när de reser.

Det finns en tydligt skillnad i svar mellan åldersspannen när det kommer till huruvida man tycker det är viktigt att kunna ta med onlineprenumerationer på resan. I åldersspannet 15-24 tycker 57 % av de svenska respondenterna att det är viktigt, jämfört med 27 % för respondenter som är 55 år eller äldre.

Läs rapporten i sin helhet (pdf, engelska)

Läs faktabladet (pdf, engelska)

Läs mer om portabilitet av digitala tjänster på Europeiska rådets hemsida