stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Majoritet av svenskar medvetna om portabilitetsregler för digitalt innehåll

2019-04-18

I en rapport från EU-kommissionen framgår det att en majoritet av svenskarna känner till EU:s portabilitetsregler kring digitalt innehåll. Reglerna innebär att man ska ha rätt att använda ens digitala prenumerationer när man reser i andra EU-länder.

Rapporten baseras på en telefonundersökning med 1 000 respondenter i Sverige. Undersökningen genomfördes 27 februari till 5 mars 2019 i samtliga EU-länder.

Inom EU använder hälften av medborgarna internet för att strömma musik, film och tv-serier. Att strömma musik är vanligast, följt av film och tv-serier.

I rapporten framgår att 56 % av svenskarna känner till EU:s portabilitetsregler för digitalt innehåll. Det är något fler än EU-snittet på 52 %. Enkäten visar även att det är svenskar mellan 15-24 år som har bäst koll på reglerna; där svarar hela 76 % att de känner till dem.

43 % av de svenska respondenterna tycker det är viktigt att ha tillgång till onlineprenumerationer när de reser utomlands inom EU, vilket är lika stor del som EU-snittet. Däremot tycker 46 % av de svenska respondenterna inte att det är viktigt att kunna ta med sig prenumerationerna när de reser.

Det finns en tydligt skillnad i svar mellan åldersspannen när det kommer till huruvida man tycker det är viktigt att kunna ta med onlineprenumerationer på resan. I åldersspannet 15-24 tycker 57 % av de svenska respondenterna att det är viktigt, jämfört med 27 % för respondenter som är 55 år eller äldre.

Läs rapporten i sin helhet (pdf, engelska)

Läs faktabladet (pdf, engelska)

Läs mer om portabilitet av digitala tjänster på Europeiska rådets hemsida