Svenska offentliga e-tjänster i topp inom EU

2018-11-28

I 2018 års rapport som mäter användandet och kvaliteten på e-tjänster i EU, eGovernment Benchmark report, placerar sig Sverige högt bland länderna i toppen.

Det är främst bland offentliga e-tjänster som rör flytt, arbetsmarknad, start av företag samt studier som Sverige placerar sig högt på listan.

Det man har mätt i rapporten är

  • användarcentrering – hur snabbt och enkelt det är att hitta information och att använda tjänsterna
  • transparens – hur myndigheterna jobbar, hur tjänsten levereras samt hur mycket kontroll användarna har över sin data
  • gränsöverskridande mobilitet – hur lätt användare kan använda offentliga tjänster utomlands
  • nyckelfaktorer – det vill säga tillgången till e-legitimation, e-dokument och dylikt. 

Studien genomförs vartannat år och undersöker hur väl medborgarna i varje EU-land kan klara vanliga livssituationer med hjälp av e-tjänster. Syftet med undersökningen är att mäta hur långt EU-länderna kommit i att underlätta EU:s inre digitala marknad.

Läs rapportsammanfattningen hos EU-kommissionen (på engelska)

Se Sveriges resultat på sidan 83 sammanställningen (pdf, 14.6 MB, på engelska)