stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Du kan bli ersatt vid flygstrejk

2018-08-07

En ny dom från Luxemburg bekräftar att strejk inte automatiskt är att betrakta som en extraordinär omständighet. Du som passagerare kan därför ha rätt till ersättning om ditt flyg blir inställt på grund av strejk.

Vårt systerkontor ECC Luxemburg, som hjälpt de två resenärer som stämt Lufthansa sedan deras flyg blev inställt på grund av strejk, hoppas att domen som kom i slutet av juli kommer att ha en vägledande effekt.

Domen gäller en flygning från Luxemburg till Oslo 2016 och passagerarna har nu fått både ersättning samt kompensation för det inställda flyget. Domstolen anser att den anmälda strejken inte var en exceptionell omständighet enligt förordning EG/261/2004.

Den nya domen bygger på EU-domstolens mål C-195/17 från april i år, där man fastslår att ”En strejk bland den flygande personalen till följd av ett överraskande tillkännagivande av en omstrukturering utgör inte en 'extraordinär omständighet' som kan befria lufttrafikföretaget från skyldigheten att betala kompensation vid inställda eller kraftigt försenade flygningar.”

Mall för att ansöka om ersättning

Uppmaningen till andra resenärer som drabbats av inställda eller ombokade flyg på grund av strejk är därför att ansöka om ersättning. ECC Luxemburg har tagit fram en dokumentmall på engelska som är fri att användas i detta syfte.

I mallen används Ryanair som mottagare, men det går naturligtvis bra att byta till annat, valfritt flygbolag.