Passa på att shoppa från Storbritannien

2018-06-20

Den 30 mars 2019 förväntas Storbritannien lämna EU. Det finns ännu inga klara detaljer kring vilka konsekvenser brexit kan tänkas få för konsumenter, men än så länge är det fritt fram att e-handla som vanligt från öarna i väst.

Allt sedan det blev bestämt att Storbritanien ska lämna EU har det kommit frågor till Konsument Europa kring hur det kommer påverka konsumenter. Hittills är svaret att läget är oförändrat, och när det gäller e-handel gäller samma förutsättningar som innan brexit. 

Det pågår förhandlingar om ett utträdesavtal mellan Storbritannien och EU, men det finns idag inga konkreta resultat. Det är inte heller klart om Storbritannien kommer att lämna EU i dess helhet den 30 mars 2019, eller om det kommer att finnas tillfälliga övergångsbestämmelser.

Färre e-handlar efter brexit

Enligt Postnords E-barometer för första kvartalet 2018 är kläder och skor det svenskar oftast e-handlar. Näst efter Kina är Storbritanninen det land flest handlar från. Den största anledningen till att vi e-handlar kläder och skor utomlands är att det erbjuds lägre priser samt varor som inte finns här hemma.

Det finns en risk att det införs tullar eller andra avgifter på varor som skickas mellan Storbritannien och andra EU-länder i och med utträdet. I praktiken kommer det sannolikt göra det mindre attraktivt att e-handla från just Storbritannien, vilket bekräftas av Postnords undersökning som visar att andelen som e-handlat därifrån senaste månaden har gått ner från 32 % 2016 till 23 % 2018.