Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Ny bränslemärkning ska minska risken för feltankning

2018-10-19

Sedan 12 oktober 2018 ska samtliga bensinmackar i EU ha gemensam bränslemärkning på alla pumpar och pumphandtag. I dag förekommer det olika namn på samma typ av bränsle i Europa, vilket ökar risken för feltankningar.

Kravet gäller även alla nya fordon tagna i trafik från och med 12 oktober 2018. De ska ha en märkning i direkt anslutning till tanklocket som visar vilket drivmedel som ska användas i bilen. Alla nytillverkade personbilar, mopeder, motorcyklar, lastbilar och bussar ska ha den nya märkningen. Kravet gäller även elhybrider.

Så ser nya drivmedelsmärkningen ut

Märkningarna har olika former beroende på vilken drivmedelstyp det gäller. Drivmedlen delas in i tre kategorier:

  • Drivmedel av bensintyp
  • Drivmedel av dieseltyp
  • Gasformiga drivmedel (fordonsgas, flytande fordonsgas, motorgas och vätgas)

Drivmedel av bensintyp

Bensinmärkning

Drivmedel av dieseltyp

Dieselmärkning

Gasformiga drivmedel

Gasformiga drivmedel

Märkningarna har införts i samtliga 28 EU-länder, i EEA-länderna (Norge, Island, Lichtenstein och Island) samt i Makedonien, Serbien, Schweiz och Turkiet.

Läs mer om nya bränslemärkningen (pdf)