stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Många resenärer måste fortfarande kämpa för rättigheter

2018-11-20

Trots att resenärer inom EU har omfattande rättigheter måste fortfarande många kämpa för dem, enligt en rapport från Europeiska revisionsrätten. I rapporten lämnas tre rekommendationer för att stärka resenärerna, samt tio tips du bör tänka på när du ska ut och resa.

Inom EU finns det en uppsättning grundläggande passagerarrättigheter som är gemensamma för fyra kollektiva resesätt, det vill säga buss, tåg, flyg och färja.

Efter att ha genomfört två passagerarenkäter i tio EU-länder slår Europiska revisonsrätten fast att europiska resenärer har väl utvecklade rättigheter, men många känner inte till dem. Hur man tillämpar förordningarna varierar mellan länder, vilket försvårar för resenärer att få jämlika ersättningar.

I rapporten lämnar revisorerna tre förslag för att stärka passagerarnas rättigheter:

 • Öka samstämmigheten, klarheten och ändamålsenligheten när det gäller passagerares rättigheter. Det bör bland annat innebära att trafikföretag måste förklara orsakerna till störning inom 48 timmar och att de automatiskt ska betala kompensation.
 • Öka passagerarnas medvetenhet.
 • Ge nationella tillsynsorgan större makt och utöka kommissionens befogenhet.

Tio tips för vid problem med resan

Förutom de tre förslagen lämnar revsiorerna även tio tips till resenärer som drabbas av resestörningar:

 1. Personanpassa din resa så mycket som möjligt. Åker du med personliga biljetter gör du det enklare för dig att bevisa att det är du som rest på biljetten. Du bör dessutom lämna kontaktuppgifter så att trafikbolagen kan informera dig om störningar.
 2. Fotografera ditt bagage. Det gör att det går enklare att få ersättning för ditt bagage om det skulle försvinna efter att det checkats in.
 3. Kom i tid till incheckningen. Du kan endast få assistans om du varit på plats i tid.
 4. Begär information. Du har rätt att bli informerad vid förseningar eller om något går fel med din resa. Har inte resebolaget något representant på plats, eller om du inte får någon information, bör du ta med det i anspråket som du lämnar till resebolaget.
 5. Begär alltid assistans. Blir du drabbad av en kraftig försening eller inställd avgång har du alltid rätt till assistans. Det kan till exempel handla om vatten och snacks eller en måltid.
 6. Behåll alla kvitton. Om du inte får någon assistans och du gör egna utlägg måste du kunna bevisa vad du har haft för utlägg när du lämnar in ditt anspråk.
 7. Begär bevis på försening eller inställd avgång. Om ditt namn inte står på biljetten bör du skaffa bevis, till exempel ett intyg, på att du drabbades av problem under resans gång.
 8. Ordna inte med egen resa innan du hört trafikföretagets förslag. Köper du en ny biljett utan att ha hört trafikbolagets förslag bryter du transportavtalet, vilket innebär att du inte längre har rätt till assistans kompensation.
 9. Begär kompensation. Om du kan bevisa att du drabbats av en försening eller inställd avgång bör du begära kompensation.
 10. Begär kompensation för extrakostnader. Ibland är kompensationen du har rätt till lägre än dina egentliga kostnader. I så fall bör du lämna in ett anspråk till trafikföretaget. Tänk på att du måste kunna bevisa vilka extra kostnader du haft.

Mer information

Räkna ut dina rättigheter med flygkalkylatorn

Läs mer om dina rättigheter vid resor och turism

Läs pressmeddelandet från Europeiska revsionsrätten (pdf)

Läs rapporten i sin helhet (pdf)