stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Högsta domstolen i Spanien underkänner Iberias villkor

2018-11-27

Domstolen dömer ut en rad av flygbolaget Iberias villkor som oskäliga. Det viktigaste villkoret som döms ut är det om den så kallade "no-show"-klausulen. Domen kan vara av betydelse för alla som reser till Spanien.

"No-show"-klausulen innebär att om en resenär bokar en resa med flera mellanlandningar, t.ex. mellan punkt A, B och C, men endast väljer att resa sträckan B-C, har Iberia ogiltigförklarat biljetten då resenären inte dykt upp vid punkt A. Resenären har då inte fått åka med alls, och har inte fått någon ersättning för den nekade ombordstigningen vid punkt B. Domstolen menar att det är ett oskäligt villkor, då Iberia inte lidit skada av att resenären endast utnyttjat en del av biljetten, eftersom Iberia ändå fått betalt för en hel resa.

Även en klausul som låter flygbolaget att ensidigt ändra villkoren för resan döms ut av högsta domstolen. Dessutom dömer domstolen ut en klausul där Iberia inte tar på sig ansvaret om resenärer missar ett anslutande flyg med flygbolag som Iberia samarbetar med. Domstolen anser att de villkoren är för generellt formulerade för att vara giltiga.

Domen rör endast Iberia, men kan tillämpas även på andra spanska flygbolag med liknande villkor.

Läs spanska högsta domstolens nyhet om domen (spanska)

Konsument Europa har information om dina rättigheter vid flygresor