Förbudet mot binära optioner förlängs

2018-05-02

Enligt ett färskt beslut från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, förbjuds binära optioner i EU när det gäller marknadsföring, distribution och försäljning till konsumenter.

Nyheten är uppdaterad 2018-09-11

Begränsningar införs även för kontrakt som avser prisskillnader, så kallade CFD-kontrakt.

Syftet med beslutet är att skydda konsumenter och stärka investerarskyddet i EU. Såväl binära optioner som CFD-kontrakt ses som särskilt riskfyllda produkter för konsumenter att investera i. Finansinspektionen och Konsumenternas bank- och finansbyrå har ytterligare information om beslutet att förbjuda binära optioner.

Läs Finansinspektionens nyhet om förbudet mot binära optioner

Esma förlänger förbudet

Det nuvarande förbudet löper ut den 2 oktober. Men Esma förlänger förbuder och det kommer att fortsätta att gälla i tre månader till. Det innebär att det nya utgångsdatumet är den 2 januari.

Läs hela nyheten på webbplatsen konsumenternas.se

Mer information om binära optioner

Binära optioner en riskfylld affär för konsumenter (nyhetsartikel från 2017-05-24)

Mer om binära optioner på Konsumenternas bank- och finansbyrås webbplats

Skatteverkets information om binära optioner