Flygresan måste reklameras inom två månader enligt ny dom

2018-03-20

Fram tills nyligen har det saknats tydlig praxis för vad som är den övre tidsgränsen för när man kan reklamera en flygresa som gått fel. En dom från HD ändrar nu på detta.

En passagerare kan enligt EU:s flygförordning ha rätt till mellan 250 och 600 euro per person vid en flygförsening på över tre timmar, inställt flyg eller nekad ombordstigning. För att begära ut ersättningen måste konsumenten reklamera till flygbolaget.

Enligt en ny dom från Högsta domstolen, HD, kan rätten till ersättning utebli om konsumenten inte reklamerar inom skälig tid. Domen gällde resenärer som hade begärt ersättning efter två år och tre månader. I det aktuella fallet ansåg domstolen att det hade gått alltför lång tid innan kraven framställdes, och man kom fram till att två månader är att räknas som skälig tid.

- Det finns redan korta reklamationsfrister vid bagageförsening och skador på bagage, men nu behöver resenärer även vara på alerten när det gäller försenade, inställda och överbokade flyg, säger Iwona Machocka, juridisk rådgivare på Konsument Europa.

HD klargjorde även att om reklamationen inkommer senare än två månader från det att konsumenten har nått sin slutdestination, görs en bedömning i det enskilda fallet huruvida denne har rätt till ersättning. Omständigheter som kan påverka om en konsument kan reklamera senare än två månader kan till exempel vara allvarlig sjukdom.

Mer information

Läs mer om vad som gäller vid försenat flyg, inställt flyg och nekad ombordstigning.