Flyg toppade klagomålslistan 2017

2018-02-08

Problem med försenade och inställda flyg var det som toppade Konsument Europas klagomålsstatistik under 2017. Över 30 procent av alla ärenden berörde flygresor.

Under 2017 registrerade Konsument Europa 7 414 kontakter. De vanligaste klagomålsärendena var flygresor, följt av bilvärderingstjänster, farmaceutiska produkter/läkemedel/naturläkemedel och kläder samt artiklar för personlig vård. Av samtliga ärenden rörde 68 procent e-handel.

Topp 5 klagomålsärenden

  1. Flygtransporter: 30,4%
  2. Bilar och motorcyklar (inklusive hyrbilar och bilvärderingar): 12,6%
  3. Farmaceutiska produkter läkemedel/naturläkemedel: 5,9%
  4. Kläder: 5,1%
  5. Artiklar för personlig vård: 3,4%

Av totala antalet ärenden rörde 87 procent efterköpsinformation, 8 procent kontaktade oss innan köp och 5 procent rörde övriga frågor. Vanligaste sättet att komma i kontakt med oss var telefon (56 procent) följt av e-post (25 procent) och det digitala frågeforumet (12 procent). Andra kontaktvägar som reklamationsblankett, besök och brev stod för 7 procent.

- De vanligaste frågorna rör rätten till schablonersättning vid försenade eller inställda flyg samt abonnemangsfällor som gäller olika bantningsprodukter eller krämer. För att underlätta för konsumenterna att få lättillgänglig information så lanserades nyligen flygkalkylatorn. Det är viktigt att vi kan serva konsumenterna med bra verktyg, så de får hjälp till självhjälp och blir medvetna om sina rättigheter, säger Jolanda Girzl, direktör för Konsument Europa.

Fler konsumenter söker svar på nätet

Under 2017 ökade besökstrafiken till Konsument Europas webbplats med nära 40 procent till 379 716 besök (2016: 274 241). De områden konsumenterna var mest intresserade av var försenat och inställt flyg, försenat och förlorat bagage, kontaktinformationen till Konsument Europa, handel inom EU, tull och moms samt frågor och svar om Air Berlins konkurs.

Konsument Europas månadsstatistik

Läs och ladda ner Konsument Europas månadsstatistik för 2017

Det här är Konsument Europa

Konsument Europa ingår i ECC-nätverket som erbjuder kostnadsfri information och rådgivning samt hjälp till konsumenter när problem uppstår vid gränsöverskridande handel med en säljare i ett annat EU-land, Norge eller Island. Det gör vi både genom direktrådgivning eller genom medling via våra systerkontor då vi har ett nära samarbete. ECC-nätverket har kontor i alla EU-länder samt Norge och Island.