Enduria Travel i konkurs

2018-10-10

Resebolaget Enduria Travel, som bland annat säljer tidsdelade boenden (timeshare), har gått i konkurs, enligt beslut av domstolen i Las Palmas. Har du köpt en resa eller boende av Enduria Travel beror dina möjligheter att få tillbaka pengar bland annat på hur du har betalat resan.

Har du betalat resan med kort kan du vända dig till din bank för att göra en kortreklamation. Det innebär att du ska höra av dig till banken så att de kan se om det finns möjlighet att göra en återbetalning av pengarna. Har du betalat resan med kreditkort har du ett starkare konsumentskydd än om du har betalat med vanligt bankkort.

Så fungerar kortreklamationer

Du kan även vända dig till Konsumenternas bank- och finansbyrå för vägledning kring kortreklamationer. Du kan kontakta dem via telefon, e-post eller vanligt brev.

På Konsumenternas.se hittar du deras kontaktuppgifter

Kolla din försäkring

Det finns försäkringar som kan ge ett skydd vid konkurser. Om du har tecknat en reseförsäkring, vänd dig till ditt försäkringsbolag för att få veta om din försäkring omfattar konkursskydd.

Läs mer om reseförsäkringar på Konsumenternas Försäkringsbyrå

Krav till konkursförvaltare

Du kan anmäla till konkursförvaltaren att bolaget har en skuld till dig för resan som inte levererats. Du måste styrka ditt krav med köpeavtal/bokningsbekräftelse, genomförd betalning, reklamation samt annan dokumentation som bevisar ditt krav. Kravet ska vara skriftligt, underskrivet och du kan skicka det med e-post.

Det finns dock inte några garantier att få tillbaka pengarna från konkursboet. När ett bolag går i konkurs finns det en särskild ordning som avgör hur pengarna i konkursboet prioriteras. Vissa skulder prioriteras högre än andra. Ditt krav som konsument är en så kallad oprioriterad fordring, vilket innebär att chansen för dig stt få tillbaka pengar från konkursboet är liten.

Sista datum att inkomma med krav till konkursförvaltaren är 5 november, men det är bra om du skickar in ditt krav så snabbt som möjligt. Tänk på att kravet skall vara skrivet på engelska eller spanska.

Uppgifter om konkursförvaltaren

Namn: Maria del Mar Mejías Jiménes
NIF (personnummer): 42865731X
Adress: Padre José de Sosa, n.º 2 6, 2º B, Las Pal as de G. C.
E-post: mejias.concursal@exnovo.es

Här hittar du konkursbeslutet (pdf, spanska)

Du behöver inte acceptera ett nytt avtal

Det har kommit till Konsument Europas kännedom att vissa konsumenter som köpt resor eller semesterboenden av Enduria Travel har fått ett erbjudande om ett nytt avtal om boende. Detta kan röra sig ett tidsdelat boende (timeshare). Du är inte skyldig att ingå ett nytt avtal utan bör se erbjudandet som ett helt nytt avtal. Du måste i så fall noggrant läsa igenom villkoren för att kontrollera vad det är du går med på.

Läs Konsument Europas checklista för köp av semesterboende