stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Digitala tjänster fortsätter stärka konsumenter

2018-10-18

Vi är alla konsumenter, men det är inte alltid enkelt att sätta sig in i vad man har för rättigheter när något gått fel. Ofta beror konsumentens rättigheter på en mängd olika saker, som ibland kan vara svåra att greppa.

Ett område som hittills varit komplicerat att sätta sig in i är rättigheterna vid flygresor som gått fel. Där beror konsumentens rättigheter bland annat på vilka länder man reser mellan, hur lång flygsträckan är och om huruvida man reser inom EU eller inte.

För att råda bot på problemet skapade norska Forbrukerrådet tjänsten flygkalkylatorn som de delade med sig av till ECC-nätverket. I dag är den översatt till 20 olika språk och distribuerad till 30 olika europeiska konsumentorganisationer. Tjänsten låter konsumenter på ett enkelt sätt fylla i uppgifter om sin resa och vad som gått fel, för att därefter presentera vilka rättigheter hen har. Flygkalkylatorn har hittills använts över 400 000 gånger, varav över 85 000 gånger i Sverige.

Använd flygkalkylatorn för att ta reda på dina rättigheter

Framgångarna med flygkalkylaton visar på att det finns ett behov av digitala lösningar för europeiska konsumenter, vilket även ECC-nätverket noterat. ECC bidrar gärna till fler digitala konsumenttjänster framöver.