stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Airbnb ändrar prisinformation och villkor efter krav från EU

2018-09-25

Efter uppmaningar från EU-kommissionen och EU:s konsumentskyddsmyndigheter förtydligar Airbnb sättet de presenterar priser. De kommer även se över sina användarvillkor.

Airbnb ska framöver, på ett tydligare sätt, presentera det totala priset för bokningar där alla avgifter ingår. Även extra avgifter, som till exempel för städning, ska inkluderas i priset. I de fall där det inte går att presentera ett totalpris ska Airbnb tydligt informera om att extra avgifter tillkommer.

Dessutom ska Airbnb tydligt ange om ett erbjudande lämnas av en privat eller professionell värd. Det är viktigt eftersom konsumentlagstiftningen skiljer sig åt mellan dem.

Ändringarna ska vara genomförda på deras webbplats före sista december 2018, på samtliga EU-språk.

Läs hela pressmeddelandet på Europiska kommissionens webbplats