stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Rekordmånga konsumenter får hjälp gällande gränsöverskridande köp

2017-02-03

Aldrig tidigare har antalet svenska konsumenter som sökt råd och vägledning om deras konsumenträttigheter hos Konsument Europa varit så stort. Kontakterna har ökat med 77,5 procent sedan förra året. Flygresor, bilvärderingar och abonnemangsfällor är det konsumenter klagar mest på.

Kvinna vid dator som handlar på nätet.

Svenska konsumenter använder sig alltmer av nätet när de köper varor eller tjänster. Det växande intresset för att handla digitalt över gränserna innebär också att alltfler söker kunskaper om sina rättigheter som konsumenter utomlands.

Under 2016 registrerade Konsument Europa 8 182 kontakter, vilket är det högsta antalet sedan verksamheten startades. 2016 fick vi 77,5 procent mer förfrågningar via telefon, e-post och det interaktiva frågeforumet jämfört med 2015. Av samtliga ärenden rörde 72 procent e-handel, vilket är en ökning jämfört med 67 procent 2015.

Fler söker svar på nätet

Även antalet konsumenter som söker svar på nätet ökade under 2016. Antalet besök på webbplatsen ökade under samma period med 60 procent, från 130 782 till 274 241 unika besökare. Antalet visningar i frågeforumet ökade under samma period med 115 procent, från 143 577 till 309 389 visningar.

- Vi är glada över att svenskarna efterfrågar mer information och hjälp i takt med att de handlar mer och mer över gränserna. Det känns bra att konsumenterna hittar vår information och att de använder sig av vårt frågeforum där de snabbt kan få ett svar på sin fråga. Det ska vara enkelt och tillförlitligt för konsumenter att göra gränsöverskridande köp och att utnyttja fördelarna och valmöjligheterna inom den gemensamma europeiska marknaden, säger Jolanda Girzl, enhetschef för Konsument Europa.

Klagas mest på flygresor, bilvärderingar och abonnemangsfällor

Anledningen till den stora ökningen av ärenden beror framförallt på ett ökat antal av klagomål på flygresor, abonnemangsfällor och bilvärderingstjänster. Flygresor var det största området med 21 procent av totala antalet klagomål följt av området provpaket och abonnemang på 18 procent. Klagomålen på provpaket och abonnemang gällde produkter som naturläkemedel, läkemedel och artiklar för personlig vård. Tredje största området på 15 procent berörde bilar, inklusive hyrbilar och bilvärderingstjänster.

Det här är Konsument Europa

Konsument Europa ingår i ECC-nätverket som vägleder och ger råd och hjälp till konsumenter som fått problem med en säljare i ett annat EU-land, Norge eller Island. Det gör vi både genom direktrådgivning eller genom medling via våra systerkontor. ECC-nätverket har kontor i alla EU-länder samt Norge och Island.

Presskontakt

Frågor besvaras av enhetschef Jolanda Girzl, 054 – 19 40 52. Våra handläggare nås genom Konsument Europas växelnummer 054 – 19 41 50.