stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Många konsumenter anmäler Premium Supplements

2017-02-02

Konsumentverket har den senaste tiden tagit emot mängder av klagomål och anmälningar mot ett estländskt bolag som kallar sig för Premium Supplements eller Premium Q10.

Bolaget heter Premium Supplements Oü, men använder även namnet Premium Q10. Konsumenter har uppgett till Konsumentverket att de fått kosttillskott och en faktura skickat till sig utan att de beställt något. Bolaget hävdar att konsumenten deltagit i en marknadsundersökning och att konsumenten därigenom tackat ja till abonnemanget.

Andra konsumenter beskriver hur de fått ett sms eller mejl med en länk där de uppmanas svara på en marknadsundersökning angående sina resvanor och att de kan vinna 30 000 kr om de svarade på frågorna.

Mycket kraftigt ökning av anmälningar i år

Hittills i år Har Konsumentverket tagit emot 130 anmälningar mot bolaget och till myndighetens upplysningstjänst har över hundra konsumenter hört av sig som har fått obeställda försändelser från Premium Q10.

Konsumentverket har i båda fallen lämnat över ärendet till den estländska konsumentmyndigheten.

Mer information

Läs mer om Premium Supplements på Konsumentverkets webbplats

Läs mer om Premium Supplements på Hallå konsuments webbplats