stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Många anmälningar mot hurmycket.com

2017-03-17

Förra året tog Konsumentverket, Hallå konsument och Konsument Europa emot 590 anmälningar mot hurmycket.com. Fram till och med februari i år har 161 anmälningar kommit in mot företaget.

Många konsumenter har värderat sin bil på internet genom olika tjänster i tron om att det är gratis, vilket det inte är. Hurmycket.com skickar efter värderingen en faktura på 88 Euro, 845 kronor. En värdering som bygger på konsumentens egna uppgifter om fordonet.

Prisuppgiften är mycket otydlig på hurmycket.com och på deras Facebook-annonser säger sig vissa inte ha sett något pris alls. När värderingen beställs måste konsumenten dessutom avsäga sig sin ångerrätt för att komma vidare.

Det finns flera olika bilvärderingssajter på nätet. I den kategorin är det hurmycket.com, autopriser.com/net, carprice.se och carspy.se, som dominerar statistiken hos Konsumentverket.

Problem med ångerrätten

En konsument som köper tjänster från ett företag inom EU har 14 dagars ångerrätt från det att tjänsten är beställd. Men konsumenter som har försökt att ångra sin värdering hos hurmycket.com har fått beskedet från företaget att de inte har rätt att göra det, även om de ångrat sig inom ångerfristen.

Hurmycket.com hänvisar till att konsumenten har avsagt sig ångerrätten i samband med beställningen.

Men företag är skyldiga att informera om ångerrätten på ett korrekt sätt redan före köpet. Om inte detta sker börjar ångerfristen inte löpa och då har man fortfarande kvar rätten att ångra beställningen.

Hurmycket.com anger en postadress i Delaware, USA. Men eftersom det finns tecken som tyder på att hurmycket.com, liksom de övriga ovan nämnda bilvärderingsföretagen, har sin verksamhet i Baltikum har Konsumentverket därför kontaktat den estländska konsumentmyndigheten. Så också i ärendet mot autopriser.net. Den lettiska konsumentmyndigheten agerade nyligen mot carprice.se genom att utfärda ett vite.

Rådgivning till konsument

Kontakta Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument

Läs Konsument Europas tips om bilvärdering

Källa: Pressmeddelande från Konsumentverket