stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Konsumenten vann - behöver inte betala

2017-02-17

En konsument bestred delgivningen/betalningsföreläggandet från den estländska domstolen Pärnu County gällande Autopriser/Storm & Mets. I tisdags meddelande domstolen att Storm & Mets dragit tillbaka ansökan om betalningsföreläggandet och konsumenten behöver inte betala.

Glad man vid datorskärm. Bild: Johnér.

I slutet av förra året blev Konsument Europa kontaktad av en konsument som behövde råd gällande en delgivning/betalningsföreläggande från Autopriser/Storm & Mets som kom från den estniska domstolen i Pärnu County.

Konsumenten bestred delgivningen omgående med hänvisning till att han inte förstod betalningsföreläggandet på estniska. När han sedan fick ett mejl från domstolen på estniska så besvarade han det genom att skicka in ett bestridande av det europeiska betalningsföreläggandet till domstolen i Estland.

Han invände samtidigt att den estländska domstolen inte var behörig att döma i ärendet enligt förordning (EG) nr 1215/2012 (2012 års Bryssel I-förordning) eftersom "talan mot konsumenten får endast väckas vid domstolarna i den medlemsstat där konsumenten har hemvist (art. 18)".

Konsumenten behöver inte betala

I tisdags, 14 februari, meddelande den estländska domstolen att Storm & Mets dragit tillbaka betalningsföreläggandet och därmed avslutat indrivningen mot konsumenten, vilket betyder att han inte behöver betala. Se domstolens meddelande till konsumenten nedan:

" You have filed an objection to the proposal for payment. The applicant has indicated, that he wishes the proceeding to be terminated if an objection is filed to the proposal for payment. With the document sent to you, the court has terminated the proceeding. "

Vad betyder det här för mig som fått en delgivning eller betalningsföreläggande?

Om du bestridit delgivningen/betalningsföreläggandet finns det goda chanser att Storm & Mets drar tillbaka indrivningen mot dig. Om du inte gjort det ska du genast bestrida delgivningen/betalningsföreläggandet då det finns tidsfrister.

- Det är viktigt att snabbt kunna hjälpa konsumenterna så att de på ett enkelt sätt kan bestrida dessa utskick. Konsument Europa har fått kännedom om att det totalt hittills handlar om cirka 50 delgivningar sedan november förra året, men endast två konsumenter har kontaktat oss. Därför är det viktigt att vi kan sprida vår information så att även andra konsumenter får hjälp och stöd, säger Jolanda Girzl, chef, Konsument Europa.

Vilka tidsfristerna är och hur du går tillväga för att bestrida delgivningen/betalningsföreläggandet kan du läsa om i vår checklista. Där kan du även se en instruktionsfilm i hur du fyller i bestridandet av det europeiska betalningsföreläggandet, formulär F.

Har du fått problem med Storm & Mets?

Har du frågor eller behöver du hjälp i ditt ärende med Storm & Mets? Kontakta oss på Konsument Europa!