stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Utrikesresor ökade mest under 2016

2017-01-09

Nära 40 miljoner passagerare reste till och från någon av Swedavias flygplatser under fjolåret. Främst ökar utrikesresandet.

Flygresorna ökade under 2016.

Jämfört med 2015 har flygresorna till och från någon av Swedavias flygplatser ökat med fem procent. Mest ökade utrikesresandet som steg med sex procent. Det ökade linjeutbudet och låga priserna ses som förklaringar till att resandet ökar, rapporterar SVT.

"Vi i Sverige har ett internationellt beteende, de flesta ser det som självklart att röra sig runt i Europa och i världen", säger Lena Rökaas, tillförordnad flygplatsdirektör vid Arlanda, till TT.

Bedömningen är att resandet kommer fortsätta öka.

Ska du ut och resa i Europa?

I våra artiklar under resa med flyg kan du läsa mer om vilka rättigheter du har när du flyger inom EU. Om du får problem med ett flygbolag inom EU, Norge eller Island kan du kontakta oss på Konsument Europa för juridisk rådgivning.