stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Fanny förklarar: din rätt till kompensation vid försenat, förlorat eller skadat bagage

2017-08-08

Fanny är juridisk rådgivare på Konsument Europa och van att svara på frågor om flyg. I den fjärde och sista artikeln av vår serie "Fanny förklarar" svarar hon på frågor om din rätt till kompensation när du råkar ut för försenat, förlorat eller skadat bagage.

Bild av Konsument Europas juridiska rådgivare Fanny.

Hej Fanny! Vad ska jag som flygpassagerare göra om jag vid rullbandet inser att bagaget är borta eller har gått sönder under flygningen?

- Då bör du anmäla detta direkt vid bagageutlämningen på flygplatsen. Du ska se till att få en PIR (Property Irregularity Report) ifylld. Du bör spara all dokumentation du får vid din anmälan. Har bagaget skadats kan det vara bra att dokumentera det genom att ta bilder.

Men om jag måste vänta länge på mitt försenade bagage: ersätter flygbolaget mig ifall jag måste köpa kläder, hygienartiklar med mera?

- Om du drabbas av merkostnader på grund av att bagaget försenats kan du ha rätt till ersättning för de kostnaderna. Men du måste komma ihåg att begränsa dina kostnader och bara köpa sådant som är nödvändigt och inte köpa omotiverat dyra saker. Flygbolaget behöver inte betala ersättning för merkostnader om bolaget kan visa att det har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika skadorna, eller att det varit omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Vad gäller om bagaget aldrig kommer fram?

- Om bagaget inte kommer fram inom 21 dagar efter den dag då det skulle ha kommit fram, har du rätt till ersättning för vad bagaget var värt. Detsamma gäller om flygbolaget erkänner att bagaget förlorats.

Hur ansöker jag om kompensation? Vad behöver jag skicka in och var gör jag det?

- Du skriver en reklamation där du förklarar att du vill ha ersättning och varför, och sedan skickar du reklamationen till flygbolaget, exempelvis via brev eller e-post. Har bagaget blivit försenat ska reklamationen göras inom 21 dagar från den dag du får tillbaka bagaget. Om bagaget har skadats måste du istället reklamera så snart du upptäckt skadan, och senast 7 dagar efter att du fått tillbaka bagaget. Du bör skicka med kopior på all din dokumentation såsom biljett, bagagekvitto, PIR-rapport, kvitton och bilder. Du bör också spara en kopia av reklamationen som bevis på att du har reklamerat.

Vad ska jag göra om jag inte får något svar eller om jag inte är nöjd med svaret?

- Då kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Mer information

Läs mer om dina rättigheter när du drabbas av skadat bagage, förlorat bagage eller försenat bagage.