stäng

Upplysningstjänsten stängd

Upplysningstjänsten är stängd torsdag-fredag (12-13 september). Sök gärna efter din fråga här på webbplatsen. Du kan också ta kontakt med din kommunala konsumentvägledning. Välkommen åter på måndag!

Fanny förklarar: din rätt till kompensation när ditt flyg är försenat

2017-07-18

Fanny är juridisk rådgivare på Konsument Europa och van att svara på frågor om flyg. I den första artikeln av vår serie "Fanny förklarar" svarar hon på frågor om din rätt till kompensation när du drabbas av försenat flyg.

Konsument Europas juridiska rådgivare Fanny.

Hej Fanny! Är det sant att jag som flygpassagerare kan få kompensation när flyget är försenat?

- Ja, om flygningen omfattas av EU:s förordning om flygpassagerares rättigheter kan du ha rätt till ekonomisk kompensation i schablonbelopp när du blivit minst tre timmar försenad till din slutdestination.

Hur stor är kompensationen när flyget är försenat?

- 250 euro för flygningar på högst 1 500 km, 400 euro för flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och för andra flygningar som är mellan 1 500 och 3 500 km, och 600 euro för alla andra flygningar. Beloppen kan i vissa fall halveras om du blir ombokad till en annan flygning.

Har jag som flygpassagerare alltid rätt till kompensation när flyget är försenat?

- Nej, flygbolaget är inte skyldigt att betala ut kompensation om det kan bevisa att det försenade flyget berott på "extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits". Vilka omständigheter som kan vara extraordinära måste alltid bedömas från fall till fall. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, dåligt väder som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker eller strejker som påverkar flygbolagets verksamhet.

Hur gör jag för att söka kompensation när flyget är försenat?

- Du skriver en reklamation, exempelvis via brev eller e-post, där du förklarar att du vill ha kompensation och varför. Reklamationen skickar du till det flygbolag som utförde den försenade flygningen. Man brukar också kunna reklamera via flygbolagets webbplats. Det är viktigt att spara en kopia av sin reklamation, för att ha kvar ett bevis på att man reklamerat.

Hur länge måste jag vänta på svar från flygbolaget? Vad ska jag göra om jag inte får något svar eller om jag inte är nöjd med svaret?

- Om flygbolaget inte svarar inom sex veckor, eller om du får ett svar du inte är nöjd med, kan du kontakta Konsument Europa. Vi kan hjälpa till i ärenden där flygbolaget finns i ett annat EU-land, Norge eller Island.

Mer information

Läs mer om dina rättigheter när du drabbas av försenat flyg.