stäng

Frågor om coronasituationen

Med anledning av pandemin har vi samlat information om vad som gäller kring resor, evenemang och beställda varor på Hallå konsuments webbplats, som är Konsumentverkets upplysningstjänst. 

Konsumentinformation med anledning av coronapandemin på Hallå konsuments webbplats

Binära optioner en riskfylld affär för konsumenter

2017-05-24

Senaste året har Finansinspektionen (FI) tagit emot allt fler samtal från konsumenter som råkat illa ut i samband med köp av binära optioner. I en ny rapport varnar FI för den riskabla investeringsformen.

I rapporten som lanserades 11 maj uppger Finansinspektionen att binära optioner är en olämplig produkt för de allra flesta konsumenter eftersom produkterna är väldigt riskabla. Sannolikheten att köparen förlorar hela eller stora delar av sin investering är överhängande.

Villkor och kostnader kan skilja sig åt mycket mellan produkterna, vilket gör det svårt för konsumenterna att förstå riskerna med dem. Samtidigt marknadsförs de ofta aggressivt, inte sällan via sociala medier.

Redan i juli 2016 utfärdade Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) en varning för binära optioner och andra "spekulativa" produkter. I Europa har Belgien och Frankrike infört ramverk för försäljning och marknadsföring av binära optioner.

Om svenska konsumenter råkar illa ut i sin kontakt med ett utländskt företag som har rätt att verka på den svenska marknaden inleder FI en dialog med tillsynsmyndigheten i hemmedlemsstaten som får vidta åtgärder gentemot företaget.

Ladda ner rapporten på FI:s webbplats

Läs mer om binära optioner på Konsumenternas webbplats

Fakta binära optioner

En binär option är en produkt där köparen bara kan spekulera i två möjliga utfall: att en viss omständighet inträffar eller att den inte gör det. I korthet går det ut på att gissa prisutvecklingen för en tillgång vid en viss tidpunkt, exempelvis en aktie, valuta eller råvara.