Biluthyrningsföretagen Goldcar och Firefly får höga böter för otillbörliga affärsmetoder

2017-01-24

Efter att många klagomål inkommit till ECC-nätverket (där Konsument Europa ingår) gällande biluthyrningsbolagen Goldcar och Firefly så har den italienska konkurrensmyndigheten (AGCM) agerat. Goldcar och Firefly får böter på 2 respektive 1,6 miljoner euro på grund av sina otillbörliga affärsmetoder.

Att boka en hyrbil på nätet kan vara lätt och billigt. Men ofta kräver biluthyrningsföretagen att konsumenterna betalar ytterligare avgifter när de plockar upp sin bil vid utlämningsstället utomlands. Det är därför bra att läsa informationen på hyrbilsföretagets webbplats när man hyr genom en förmedlare eller en researrangör.

Bristfällig prisinformation om extra försäkringar

Företagen Goldcar och Firefly straffas för sin aggressiva marknadsföring av sina tilläggsprodukter. Den italienska konkurrensmyndigheten (AGCM) anser att Goldcar inte informerar konsumenterna klart och tydligt om vad deras extra försäkringar täcker och priserna för dessa. AGCM accepterade inte heller deras avtalsvillkor gällande tankning. Konkurrensverket kritiserade företagen för att dra nytta av konsumenterna som är i en svag position. Totalt har böter på två miljoner euro ålagts Goldcar Italien och Goldcar Spanien.

Bristfällig information om hur skador bedöms på hyrbilarna

Firefly hade på sin webbplats inte informerat om de kriterier som används för att bedöma skador på hyrbilarna. Gällande böter som ålagts Firefly så tog AGCM hänsyn till det faktum att detta företag redan har förbättrat sina rutiner vad gäller deposition.

5 stora biluthyrningsföretag har anpassat sina affärsmetoder enligt EU:s konsumentlagar

På grund av de många klagomålen till ECC-nätverket startade EU-kommissionen tillsammans med tillsynsmyndigheter en dialog med de fem stora biluthyrningsföretagen och den europeiska branschorganisationen för biluthyrningsföretag, Leaseurope. Nu har Avis, Enterprise, Europcar, Hertz och Sixt anpassat sina affärsmetoder i linje med EU:s konsumentlagar. Leaseurope, som hjälpt till med att ta fram åtgärder för industrisidan, fortsätter även vidareutveckla sina riktlinjer för hela biluthyrningsbranschen. EU-kommissionen kommer att fortsätta att övervaka branschens praxis.

Läs hela pressmeddelandet här.

Tips om du råkar ut för otillbörliga affärsmetoder

  • Om personalen sätter press på dig, hyr bilen av ett annat biluthyrningsföretag, om möjligt.
  • Om du är i desperat behov av bilen, betala kostnaden för ett ytterligare försäkringsskydd, men notera skriftligen på kontraktet att du betalar under protest då du motsätter dig den extra kostnaden. Fråga efter namnet på den anställde och notera det. Skicka ditt klagomål direkt till bolagets huvudkontor så att det får kännedom om din reklamation.
  • Om du inte får någon återbetalning av företaget, kontakta din bank och gör en kortreklamation. Det är bra om du kan bevisa att du har blivit tvungen att betala tilläggskostnaden för att få bilen. Informera banken om AGCM:s beslut.
  • Om du hyr bil i Spanien så finns det ett officiellt klagomålsformulär som heter "Hoja de Reclamacion". Biluthyrningsföretaget är skyldigt att ge dig blanketten om du ber om den. Fyll i blanketten på plats och skicka den till den ansvariga myndigheten, som kommer att följa upp ditt klagomål. Det är ganska ofta tillräckligt att be om "Hoja de Reclamacion" för att få problemet löst.

I vissa fall kan din tvist prövas att tvistlösningsorganet ECRCS

Bra att tänka på är att om du har en tvist gällande ett hyrbilsärende med något av följande företag: Avis, Alamo, Budget Rent a Car, Europcar, Hertz, National Car Rental, Sixt, Firefly eller Enterprise rent-a-car, så kan din tvist prövas av tvistlösningsorganet ECRCS, som hjälper kunder med olösta klagomål rörande gränsöverskridande biluthyrning inom Europa.