Resenärer fick rätt till ersättning vid fågelkrock

2017-05-12

Flygförseningar som beror på fågelkollisioner ger vanligtvis inte rätt till ersättning. Men nu visar en ny dom att ytterligare omständigheter vid fågelkollision kan ge flygpassagerare rätt till kompensation.

Enligt EU-regler räknas en fågelkollision som en "extraordinär omständighet". I sådana fall har flygpassagerare inte rätt till kompensation när flyget blir försenat. Men om flygbolaget vidtar åtgärder som inte är nödvändiga kan flygpassagerare ha rätt till ersättning för den del av förseningen som inte berodde på själva kollisionen. Det visar en ny dom från EU-domstolen.

I domen hade flygbolaget begärt en extra kontroll av flygplanet efter fågelkollisionen, trots att det vid första kontrollen inte fanns några skador som kunnat äventyra planets flygförmåga. Flygplanet hade dessutom innan kollisionen blivit försenat på grund av ett tekniskt fel som behövde åtgärdas. Totalt blev flyget 5 timmar och 20 minuter försenat.

EU-domstolen dömde därför att flygpassagerarna ska ha rätt till viss ersättning eftersom förseningen inte enbart berodde på en extraordinär omständighet. Den del av förseningen som ska ge ersättning beräknas genom att dra av förseningen för fågelkollisionen från den sammanlagda förseningen.

Här kan du läsa hela domen

Fakta: Din ersättning vid flygförsening

Den här ersättningen har du rätt till när du blir försenad med tre timmar eller mer med ett flygbolag som har sitt säte i EU, Norge eller Island:

  • 250 euro, cirka 2500 kronor, för alla flygningar på högst 1500 kilometer
  • 400 euro, cirka 4000 kronor, för alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa
  • 600 euro, cirka 6000 kronor, för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Läs mer vad som gäller vid försenat flyg.