Färre väskor försvinner i flygtrafiken

2017-05-08

Flygbolag blir bättre på att hantera våra bagage, men mellanlandningar och att flyga inom Europa ökar risken för att ditt bagage ska skadas, förloras eller försenas.

Flygbolagen har blivit bättre på att hantera våra bagage visar en artikel från Vagabond. 2016 felhanterades 5,73 väskor per 1 000 väskor i den internationella flygtrafiken. Det är en förbättring på 12,5 procent jämfört med året innan. Uppgifterna kommer från färsk statistik från SITA.

Trots bättre hantering visar rapporten att störst risk för att ditt bagage ska skadas, försenas eller förloras är vid mellanlandningar. Nära hälften av väskorna som felhanterades i samband med en flygresa förra året gjorde det i samband med en anslutande flygning.

Rapporten visar även att risken för att något ska hända ditt bagage är störst ifall du flyger inom Europa (8,06 felhanterade väskor per 1 000 passagerare), relativt låg i USA (2,7 väskor per 1 000 passagerare) och lägst i Asien (1,81).

Du har kan rätt till ersättning om något händer ditt bagage

Om du flyger med ett flygbolag som finns inom EU, Norge eller Island och ditt bagage blir försenat, förlorat eller skadat under en flygning kan du ha rätt till ersättning.

Flygbolaget är skyldigt att betala ut som högst 1131 SDR, särskilda dragningsrätter, per passagerare. Det motsvarar ungefär 13500 kronor.

Läs mer om vad som gäller för försenat bagage, förlorat bagage och skadat bagage.