Till dig som fått inkassokrav från Storm & Mets

2016-03-10

Bilvärderingsföretag har anlitat advokatbyrån Storm & Mets för att driva in skulder från konsumenter. Storm & Mets skickar ut inkassokrav oavsett om konsumenten har betalat sin faktura eller inte.

Storm & Mets, som har sitt säte i Estland, har fram till dagens datum, inte tillstånd att bedriva inkassoverksamhet i Sverige, se Datainspektions lista över bolag med tillstånd. Om du får ett inkassokrav, och du tidigare har bestridit fakturan från bilvärderingsföretaget, ska du även bestrida inkassokravet på samma sätt.

Kan jag få en betalningsanmärkning?

Du behöver inte oroa dig för att få en betalningsanmärkning. Att få ett inkassokrav innebär inte per automatik att du får en betalningsanmärkning. Det krävs även en insats från Kronofogdemyndigheten och/eller domstol.

Kronofogdens och Datainspektionens webbplatser kan du läsa mer om vad som krävs för att du ska få en betalningsanmärkning.

Vart ska jag vända mig?

Om du vill reklamera ska du vända dig till företaget direkt. Om det inte leder någon vart kan du anmäla ärendet till ARN, (Allmänna reklamationsnämnden). För rådgivning om hur du reklamerar kan du kontakta oss via vårt interaktiva frågeforum.                                     

Bild på ett inkassokrav

Exempel på ett inkassokrav från Storm & Mets

Konsument Europa är inte skandinavisk EU-ombudsman

Storm & Mets hänvisar konsumenter som vill reklamera till Konsument Europa. På inkassobrevet kan det även stå: ”Läs de allmänna yttranden från den skandinaviska EU-ombudsman på följande länkar”. Dessa länkar leder till Konsument Europas interaktiva frågeforum.

Konsument Europa är inte en skandinavisk EU-ombudsman. Inte heller är vi ett företag som debiterar konsumenter, utan en fristående enhet inom Konsumentverket.

Via denna länk hittar du inlägg från konsumenter som har drabbats av Autopriser, samt svar från Konsument Europas juridiska rådgivare.