Svensk handel ifrågasätter EU-kommissionens förslag

2016-02-26

EU-kommissionen lade, 9 december 2015, fram två förslag, med två huvudsakliga syften: att bättre skydda konsumenter som handlar online, oavsett var i EU säljaren finns, samt att hjälpa e-handlare att utöka sin försäljning över nätet.

Det finns stora skillnader mellan EU-ländernas konsumentavtalsrätt, och detta har orsakat stora kostnader för företagen. Konsumenter har heller inte känt sig trygga när de handlar på nätet från ett annat land.

Med anledning av detta lade EU-kommission, förra året, fram ett antal förändringar, (läs mer om förslaget i pressmeddelandet från  9 december 2015, på EU-kommissionens webbplats), som Svensk Handel har fått lämna ett remissyttrande på.

Ingen balans mellan konsumentskyddet och företagens intressen

Svensk handel anser att det inte finns någon balans mellan konsumentskyddet och företagens intressen, och att alla förändringar som föreslås är till konsumentens fördel, utan att behovet av ett stärkt konsumentskydd har påvisats. 

Svensk Handel menar att förslagen till konsumenternas skyldigheter vid en reklamation är närmast obefintliga. Och att konsumenten skulle kunna använda en felaktig vara under en längre tid, reklamera den kort innan reklamationstiden går ut, och då kräva att köpet hävs, och få pengarna tillbaka.

De menar vidare att det inte är välbalanserade regler, utan att det möjliggör för konsumenter att bli överkompenserade på säljarens bekostnad.

Läs mer om detta på Svensk Handels webbplats.