ECC-projekt: Semesterbokning på nätet

2016-03-07

Under 2015 kontaktade många konsumenter ECC-nätverkets kontor för att uttrycka sitt missnöje över prissättningen vid onlinebokning av flygresor, hotellövernattningar och hyrbilar. Konsumenterna uppgav att det slutliga priset ofta avvek från det priset som fanns angivet när de påbörjade bokningen. Har du varit med om det?

ECC-nätverket bedriver för närvarande ett gemensamt projekt rörande detta tema, och vi vore väldigt tacksamma om du kunde dela med dig av dina erfarenheter genom att besvara vårt frågeformulär. Undersökningen tar bara en minut!

Din medverkan är viktig

Din medverkan är viktig eftersom den ger ECC-nätverket möjlighet att identifiera om prishöjningar vid onlinebokning av resetjänster strider mot EU:s konsumentlagstiftning.

En djupare utredning av detta ämnesområde bidrar till att upprätthålla en välfungerande inre marknad, vidareutveckla EU:s konsumentlagstiftning, samt gör det lättare för konsumenter att göra medvetna val, genom att sprida kunskap om konsumenträttigheter vid onlinebokning av resetjänster.

Du kan svara på frågeformuläret till och med 25 mars 2016.

Klicka här för att komma till frågeformuläret.