stäng

Frågor kring coronaviruset

Samlad information om vad som gäller kring resor, beställda varor och evenemang finns på Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument webbplats. Konsument Europa är en del av Hallå konsument. 

Konsumentinformation med anledning av coronaviruset på Hallå konsuments webbplats

Har ditt ärende med Law Office Storm & Mets hamnat hos estnisk domstol?

2016-12-22

Nyligen blev Konsument Europa kontaktat av en konsument som fått en delgivning från Länsstyrelsen i Stockholm. Delgivningen gällde ett betalningsföreläggande från Autopriser som anlitat Storm & Mets för att driva deras ärende. Är du också drabbad? Så här ska du gå tillväga.
 1. Bestrid delgivningen inom 7 dagar, det vill säga vägra att ta emot den handling som ska delges, på grund av att handlingen är skriven på estniska. En handling måste vara skriven på ett språk du förstår eller på landets språk den skickas till, det vill säga svenska. Du kan bestrida direkt vid delgivningstillfället (när du får brevet i handen av delgivningsmannen) eller genom att skicka tillbaka delgivningshandlingen till Länsstyrelsen i Stockholm som är centralmyndighet för internationell delgivning. Kom ihåg att kryssa i vilket språk du förstår i listan i delgivningshandlingen.

 2. Om det gått mer än 7 dagar sedan du mottog delgivningen, eller om du skrivit på en kvittens att du tagit emot delgivningen, ska du istället skicka in ditt bestridande till domstolen i Estland. Det måste du göra inom 30 dagar. Eftersom domstolen skickat delgivningen utan att undersöka om Autopriser/Storm & Mets har rätt att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande, är det viktigt att noga beskriva händelseförloppet och att bifoga all dokumentation som du har i ärendet (t.ex. ångerrättsmeddelanden, mailkorrepsondens, bestridande av fakturor och inkassokrav med mera). Du kan skicka ditt bestridande i mail eller som rekommenderat brev.

  Om du fått ett mail på estniska med en länk från den estländska domstolen – klicka inte på länken! Meningen ser ut på följande sätt:

  "Dokumendi vastuvõtmiseks palume kasutada avalikku e-toimikut (http://www.e-toimik.ee). Sisenemiseks saab kasutada ID-kaarti või mobiil-ID-d."

  Istället ska du fylla i ”Formuläret F – Bestridande av det Europeiska betalningsföreläggandet”,  välj den engelska versionen och skicka in formuläret till domstolen. Det måste du göra inom 30 dagar. Formuläret kan även laddas ner på Europeiska e-juridikportalen.  Där finns information på svenska och även den svenska versionen av dokumentet som du kan titta i för att få vägledning. I instruktionsfilmen nedan ser du hur du fyller i formuläret.


  Se filmen i helskärmsläge på YouTube.

 3. Du ska även göra en invändning mot att estländsk domstol ska döma i ärendet. Enligt förordningen EG 1215/2012 får den andra avtalsparten (i det här fallet Autopriser/Storm & Mets) endast stämma dig som konsument i en domstol i det land där du bor eftersom de riktat sin verksamhet mot svenska konsumenter. Invändningen gör du i samband med bestridandet.

 4. Du har även möjlighet att ansöka om KO-biträde. Konsumentombudsmannen (KO) kan ibland hjälpa enskilda konsumenter i en tvist med näringsidkare. KO är då den enskilda konsumentens ombud vid domstol eller Kronofogdemyndigheten. Denna hjälp kallas KO-biträde och finns reglerad i en särskild lag. Du kan läsa mer om KO-biträde här.

Se hela vårt svar i vårt frågeforum. Där hittar du även adressen till Länsstyrelsen i Stockholm och adressen till domstolen i Estland som nämns i delgivningspapperna. Förutom e-postadressen som anges i handlingarna kan det dessutom vara bra att skicka ett mail till adressen parnumk.info@kohus.ee som nämns på webbplats för estländska domstolar.

Har du övriga frågor?

Har du övriga frågor gällande ovanstående? Kontakta oss på Konsument Europa!