EU-länderna har blivit sämre på att följa lagarna

2016-08-02

Under flera år har EU:s medlemsländer blivit allt bättre på att följa de lagar och regler som gäller, men nu har den trenden vänt.

Som medlemsland i EU ska man följa de lagar som EU-kommissionen beslutar ska gälla. Om lagarna inte följs kan EU-kommissionen inleda ett ärende mot det land som bryter mot lagen, ett så kallat överträdelseförfarande.

1368 pågående överträdelseförfaranden i slutet av 2015

Under flera år har länderna blivit allt bättre på att följa rådande lagar, men förra året vände den trenden. Europaportalenrapporterar att EU-kommissionen totalt hade 1 368 pågående överträdelseförfaranden i slutet av 2015, vilket är en ökning jämfört med tidigare år. I Sverige pågick 42 av dessa ärenden vilket innebär att landet placerar sig på en trettondeplats av länder med minst överträdelser.

EU-länderna sämst på att följa lagar inom miljö, transport och finans

De lagområden som EU-länderna visat sig sämst på att införliva och efterfölja är lagar inom miljö, transport, och finans. Dessa områden stod för hälften av alla överträdelseförfaranden förra året.

Länder som inte följer lagarna kan dras inför EU-domstol

Om medlemsländer inte följer de lagar som råder inom EU kan kommissionen dra länderna inför EU-domstol. Förra året fördes tre ärenden vidare till EU-domstol med begäran om ekonomiska sanktioner – berörda länder var Tyskland, Grekland, Luxemburg, Slovenien och Polen.

På Europaportalen kan du läsa mer och se statistik över hur väl länderna följer EU-lagarna