EU:s invånare anser att EU borde besluta mer

2016-08-29

En majoritet av EU:s invånare anser att EU borde besluta mer. Svenskarna håller dock inte med - de är kritiska till att ge mer makt till EU.

EU:s opinionsinstitut, Europabarometern, har tillfrågat närmare 28 000 EU-medborgare om var de tycker att beslut om bland annat politiska riktlinjer ska tas.

Drygt hälften, 51 procent, vill att EU beslutar mer. 38 procent vill inte det, och 11 procent är osäkra. Sverige hör till de som inte vill att fler beslut tas på EU-nivå. Två av tre är emot fler EU-beslut. 

Det som dock många ställer sig bakom är en gemensam utrikespolitik, försvars- och säkerhetspolitik, flyktingpolitik och energipolitik.

Se hela undersökningen på europaportalen.se.