Arbetsgivare får rätt till ersättning vid flygförsening

2016-05-12

Ett nytt rättsfall från EU-domstolen ger även arbetsgivare, som köpt flygbiljetter till sina anställda, rätt till ersättning om den anställda råkar ut för en flygförsening. Tidigare var det bara flygpassagerare som reste privat som fick ersättning.

Genom det nya rättsfallet utökas ansvaret för flygbolagen till att gälla även avtalsparten, som i detta fall där arbetsgivaren köpt flygbiljetter till sina anställda.

Arbetsgivaren fick då ersättning för de merkostnader som flygförseningen hade orsakat i form av extra dagtraktamenten plus sociala avgifter.

Läs mer om det aktuella rättsfallet här

Montrealkonventionen och EU-förordning 261/2004

Klicka på nedanstående länkar för att läsa mer om lagstiftningen kring flygpassagerares rättigheter.