Frågor om coronasituationen (Visa meddelande)

Tips till dig som trafikerar Europas vintervägar

2015-11-24

Årets påminnelse om vilka regler som gäller på vintervägarna i Europa är här. Få länder har bestämmelser om obligatoriska vinterdäck som i Sverige, men däremot finns det andra viktiga regler att komma ihåg.

De europeiska nätverket för gränsöverskridande konsumentfrågor – ECC-nätverket – har sammanställt de vägregler som träder in under vintermånaderna i respektive land. Listorna nedan gäller EU-länderna samt Norge och Island.

Vinterdäck är obligatoriska enligt lag:

 • Estland
 • Finland
 • Lettland
 • Slovenien

Vinterdäck är obligatoriska om vädret kräver det:

 • Kroatien
 • Luxemburg
 • Norge
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Österrike

Vinterdäck är obligatoriska där det finns en särskild vägskylt:

 • Frankrike
 • Italien
 • Spanien

Vinterdäck är inte obligatoriskt:

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Grekland
 • Holland
 • Island
 • Irland
 • Litauen
 • Malta
 • Polen
 • Portugal
 • Storbritannien
 • Ungern 

Ytterligare regler kan tillkomma. En fullständig specifikation över varje lands vinterdäcksregler finns i rapporten Winter tires within Europe, in Iceland and Norway.